Liên hệ


CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK

HTK SHIPPING AND IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Số 341 Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: +84 225 375 9401/402/.../414
Fax: +84 225 375 0736
Email: info@htkvn.com

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK